امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 26,000
نظر شما چیست؟
هنر اسلامی به جهت وحدت و یگانگی خود از دیگر هنرها متمایز می‏گردد، همچنین این هنر به جهت تنوعش از دیگر هنرها جدا می‏گردد و ما بر این عقیده نیستیم که یک هنر، مانند هنر اسلامی در عالم به تنهایی حافظ هویت خود باشد. علی‏رغم تنوع و باروری آن، نمونه بارز این تنوع می‏تواند همانند ساختمانی باشد دارای جهات مختلف که اساس و نحوه معماری آن، باید به‏نحو مستقلی مورد بحث قرار گیرد. این نمونه را به عنوان مثال در مسجد اصفهان و دیگری در استانبول و سومی را در قیروان (تونس) می‏توانیم ببینیم. در این سه مورد، تفاوت اساسی را می‏توانیم در ساختار معماری ببینیم، اما به خودمان این اجازه را نمی‏دهیم که در خصوص مشخصات هنری آن صحبت کنیم، برای اینکه ساختارهای زیبای آن چیز واحدی است، گرچه چگونگی معماری و هنری آن متنوع و گوناگون است.
دیویی :
‫‬‭700/917671
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-39885
شابک :
978-964-506-154-6
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1477-4
صفحات کتاب :
391
کنگره :
‫‬‭N688‭/آ4ب‌96041 1387

کتاب های مشابه هنر اسلامی