امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,200
نظر شما چیست؟
در جهان چیز یا کسی نیست که بتواند برای مدتی طولانی همة مردم را خشنود و راضی نگاه دارد، زیرا مردم بر سبیل عادت به دنبال لذایذ زودگذر و آنی حاصل از تحسین و اعجاب ناگهانی ا ند. لذایذی که عمر بسیار کوتاهی نیز دارند. بنابراین، فقط اندیشه بلند آدمی است که می تواند بر مسند بلند حقایق استوار قرار گیرد و شکسپیر از زمرة انسان های والامقام و شاعران تراز اولی است که بی شک عمری به درازای هستی انسان خواهد یافت.
دیویی :
‫‬‭822/3
کتابشناسی ملی :
2067480
شابک :
‫‬‭978-600-175-013-7
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1427-9
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫‬‭PR

کتاب های مشابه نقدی بر کمدی های اولیه شکسپیر