نظر شما چیست؟
این اصل پذیرفته شده است که یک آزمایشگاه فعال و پرحاصل، بسان سه ضلعی است که اضلاع آن را سخت افزارها و مواد اولیه تشکیل داده و قاعده ی ان بردانش و علم کارشناسان آن استوار است. انتخاب تجهیزات و مواد اولیه مناسب نیز تحت اثر دانش و اطلاعات کارشناسانه می باشد. در این کتاب که مجموعه ای از نکات تجربی و گردآوری شده از کتاب ها و دستورالعمل های معتبر می باشد تلاش شده است اضلاع یک آزمایشگاه کشت سلولی به تصویر کشیده شود.
شابک :
978-600-6252-19-3
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
192
کنگره :
‫‬‭QH585/2‫‭/‮الف‬7 1391
دیویی :
‫‬‭‭571/638
کتابشناسی ملی :
2764735

کتاب های مشابه الفبای کشت سلولی