کتاب گوشه هایی از جنایت و خیانت قاجار و پهلوی pdf

امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر حاصل تحقیق و مطالعه و بررسی سالیان دراز این حقیر است، که اینک با یاری خداوند متعال تقدیم دوستان و سروران ارجمند می گردد. قابل ذکراست که در بدایت امر این کتاب سیره سلاطین قاجار و پهلوی نام داشت....
صفحات کتاب :
138
کنگره :
‫‭DSR1311‫‭‭/‮الف‬4گ9 1390‬
دیویی :
‫‭955/074
کتابشناسی ملی :
٧٩٧٩٩٣٢
شابک :
978-600-6314-06-8 ‬‭‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه گوشه هایی از جنایت و خیانت قاجار و پهلوی