کتاب کتاب کار و راهنمای جامع علوم زیستی و بهداشت pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
تفکر علمی: اگر برای یافتن پاسخ های پرسش های خود از واقعیت ها و منطق استفاده کنیم و برای آنها دلیل کافی داشته باشیم، به تفکر علمی نزدیک شده ایم.
محققان نسبت به چیز هایی که مردم آنها را اثبات شده می پندارند، شک می کنند و می کوشند پاسخی منطقی و با دلیل کافی بدست آورند.
کتابشناسی ملی :
2920276
شابک :
‭978-600-93368-3-8
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
157
کنگره :
‭QH315‬‭/م16ر2 1391
دیویی :
‫‭570/76

کتاب های مشابه کتاب کار و راهنمای جامع علوم زیستی و بهداشت