کتاب از سوریه تا روسیه بارویکرد فرهنگی و آموزشی pdf

امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این سفرنامه حاصل 36 سفر و گشت و گذار به پانزده کشور جهان از خرداد ماه سال 1362 تا تیر ماه سال 1390 خورشیدی می باشد. رویکرد این سفرها فرهنگی و آموزشی بوده که به صورت مشاهده مستقیم توسط نگارنده تجربه شده است. هزینه فراوان، زمان طولانی 28 ساله و دستاوردهای تجربی ارزشمند، گواه راستینی بر این توفیق خدایی است.
صفحات کتاب :
467
کنگره :
‫‬‮‭G465‫‭/ج2‮الف‬4 1390
دیویی :
‫‬‮‭910/4
کتابشناسی ملی :
2308198
شابک :
‫‬‮‭978-600-5679-09-0
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه از سوریه تا روسیه بارویکرد فرهنگی و آموزشی