امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
(آن روی سکه غرب) در واقع کار مستندی در مورد آن طرف سکه غرب است. صورت آن تکنولوژی، علم و دانش و فن ساختن آسمانخراش ها، کارخانجات، برج و باروهای صنعتی، زندگی تجملی و قس علیهذا می باشد. لکن پشت این سکه در مقابل (که توسعه و زندگی تجملی کذائی است) فقر نامرئی، بی عدالتی، فحشای فراگیر در جوامع غربی، فساد و بیماری ها روانی است.
صفحات کتاب :
43
دیویی :
‫‬‭821/912‫‭/‮الف‬393د
کتابشناسی ملی :
2331690‬
شابک :
‭ 978-600-91987-4-0
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه آن روی سکه غرب