نظر شما چیست؟
کتابها دوستان همیشگی ما هستند. دوستانی که پس از گذشت سالها اگر ببینیمشان نه لب به گلایه میگشایند و نه روی برمی گردانند. بلکه آغوش گرمشان را به نشانه استقبال می گشایند..
کتاب های الفبای علومدر حجمی فشرده، موضوعا و مطالب تخصصی را به شیوه ای نوین به مخاطبانش انتقال می دهند.
تکنیک Real-Time PCR شکل پیشرفته ای از PCR بوده که به دلیل حساسیت و سرعت زیاد، مورد توجه می باشد. نیا به فراگیری این تکنیک و علاقه ی وافر متخصصین و دانش پژوهان، انگیزه اصلی نگارش این کتاب است.
صفحات کتاب :
129
کنگره :
‫QP606‭‬ ‭/و2‫‭و2324 1392
دیویی :
‫‭572/8
کتابشناسی ملی :
3143069
شابک :
978-600-6252-31-5‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه الفبای Real -Time PCR