امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,450
نظر شما چیست؟
یه بسته کبریت اون جاست
می گه که روشنم کن
بهش می گم: «« می ترسم »»
می گه: «« د روشنم کن »»
تا روشن اش می کنم
دستم رو می سوزونه
می ندازمش رو زمین
خاموش می شه دیوونه!
صفحات کتاب :
24
دیویی :
‫‭8‮فا‬1‫‬‭ح819د‌ک 1389
کتابشناسی ملی :
2235650
شابک :
‫‭978-600-175-112-7
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2398-1

کتاب های مشابه دست بزنم به کبریت؟!