امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
تغییر و تحول، جز لاینفک و ضروری در هر سازمانی است. همین ضرورت سبب شده تا سازمان ها، به طور دوره ای برنامه هایی که تغییرات وسیعی در سراسر سازمان به همراه دارد را دنبال نمایند تا بتوانند شرایط سازمان خود را همواره با شرایط محیطی وفق دهند و نقاط ضعف خود را اصلاح نمایند. با این حال، موانعی وجود دارند که می تواند اثربخشی برنامه های تحول را تحت الشعاع خود قرار دهد. در این کتاب سعی می شود تا به بررسی موانع احتمالی اجرای برنامه های تحول در شرکت های بیمه ای پرداخته شود. برای این منظور ، هفت عامل به طور پیش فرض مطرح گردید که عبارت بودند از : مقاومت پرسنل، سبک مدیریت و رهبری، نیروهای انسانی ناکارامد، هزینه ها و مشکلات مالی، ابهام از شرایط آتی، حمایت سازمانی ناکافی، ضعف ارتباطات سازمانی...
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
109
کتابشناسی ملی :
5331321
شابک :
‫‬‭978-600-7333-24-2‬

کتاب های مشابه مدیریت تحول، موانع و راهکارهای عملیاتی