امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,450
نظر شما چیست؟
می گم خودم می دونم
که چاقو خیلی تیزه
دست من رو می برُه
خون من رو می ریزه
اون وقت آقا دکترا
با یک نخ و یه سوزن
فوری می آن سراغم
دست من رو می دوزن!
شابک دیجیتال :
978-600-03-2399-8
صفحات کتاب :
22
دیویی :
8‮فا‬1‫‬‭ح819د 1390
کتابشناسی ملی :
2235640
شابک :
‫‭978-600-175-113-4
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه دست بزنم به چاقو؟!