امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,450
نظر شما چیست؟
عموم رفته یه جایی
که بوده اون جا قلیون
یه دیو نشسته بوده
تو قلیون عموجون
بهش می گم، به شوخی!
قلیون می خوای عمو جون؟
عموم می گه محاله
دست بزنم به قلیون
صفحات کتاب :
24
دیویی :
8‮فا‬1‫‬‭ح819دب ق1389
کتابشناسی ملی :
2235601
شابک :
‫‬‭978-600-175-114-1
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2400-1

کتاب های مشابه دست بزنم به قلیون؟!