امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,450
نظر شما چیست؟
عموم رفته یه جایی
که بوده اون جا قلیون
یه دیو نشسته بوده
تو قلیون عموجون
بهش می گم، به شوخی!
قلیون می خوای عمو جون؟
عموم می گه محاله
دست بزنم به قلیون
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2400-1
صفحات کتاب :
24
دیویی :
8‮فا‬1‫‬‭ح819دب ق1389
کتابشناسی ملی :
2235601
شابک :
‫‬‭978-600-175-114-1

کتاب های مشابه دست بزنم به قلیون؟!