امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
گام نخست برای دستیابی به موفقیت این است که تعریف درستی از آن در ذهن داشته باشیم.شاید بهترین تعریف این باشد:«موفقیت به پایان رسانیدن هرآن چیزی است که قصد آن را کرده اید،شاید به عبارت دیگر موفقیت، یعنی تمام کردن کاری که برای آن برنامه ریزی کرده ایم...
صفحات کتاب :
176
کنگره :
PN6095‭‬ ‭/ف28‫‭ض9 1389
دیویی :
‫‭808/882
کتابشناسی ملی :
2090687
شابک :
978-964-8051-64-3‬
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه یادداشت های موفقیت