امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
گام نخست برای دستیابی به موفقیت این است که تعریف درستی از آن در ذهن داشته باشیم.شاید بهترین تعریف این باشد:«موفقیت به پایان رسانیدن هرآن چیزی است که قصد آن را کرده اید،شاید به عبارت دیگر موفقیت، یعنی تمام کردن کاری که برای آن برنامه ریزی کرده ایم...
صفحات کتاب :
176
کنگره :
PN6095‭‬ ‭/ف28‫‭ض9 1389
دیویی :
‫‭808/882
کتابشناسی ملی :
2090687
شابک :
978-964-8051-64-3‬
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه یادداشت های موفقیت