امتیاز
5 / 4.8
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
زن و شوهر جوانی که در آغاز زندگی اند و هنوز بسیاری از فراز و نشیب های آن را پشت سر نگذاشته اند، باید اصول خاصی را رعایت کنند تا دچار لغزش و اشتباه در زندگی مشترک نگردند.
پس از ریشه یابی یک زندگی تلخ و ناکام که گاهی به مشاجره و احیاناً جدایی منجر می شود آشکار می گردد که هر دو طرف یا یکی از آن ها به پاره ای از اصولی که در کتاب حاضر از آن سخن خواهیم گفت، عمل نکرده اند و عاقبت به جایی ختم شده است که نباید.
برای اینکه یک زندگی شیرین و عاشقانه به زندگی تلخ و ناگوار تبدیل نشود، باید از همان روزهای نخست به مقرّرات زندگی پای بند بود؛ به عبارت دیگر، ازدواج، قبول یک مسئولیّت است. اگر کسی به مقرّرات این زندگی و اهمیّت آن آگاه نباشد، شایسته ازدواج نیست.
در این کتاب، یک سلسله مسائل اصولی را که در تداوم زندگی مشترک و موفقیت آن نقشی حیاتی دارند به صورت بسیار خلاصه و ساده بیان می کنیم و مطالعه آن را در آغاز زندگی به همه زوج های جوان یا جوان های در حال ازدواج که خواهان ازدواج موفق هستند توصیه می کنیم .
صفحات کتاب :
166
کنگره :
BP253/2‫‭/ر3‮الف‬4 1393
دیویی :
297/642
کتابشناسی ملی :
2477743
شابک :
978-964-8654-34-9
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه ازدواج موفق