امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
مد بدعتی است که انگلها و متملقین دربار در گذشته برای جامعه ما بوجود آوردند تا ایجاد تشریفات تازه و نوظهور نزد اربابان خود تقرب جویند اکنون این روش و منش و این سلاح ویرانگر بدست صاحبان زر و زور و تزویر و پول پرستان و سرمایه داران و کاخ نشینان که غیر از پول و جمع کردن ثروت و عیش و نوش به چیز دیگر نمی اندیشند و برای خالی کردن جیب مردم به انواع و اقسام متوسل می شوند که یکی از آنها همین مد است....
صفحات کتاب :
40
کنگره :
‫‬‭GT1420‫‬‭/س9م4 1390
دیویی :
‫‬‭391/00955
کتابشناسی ملی :
2522254
شابک :
978-600-247-037-9
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه مد و مدپرستی