امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 43,000
نظر شما چیست؟
فلسفه علم قوانین عمومی وجود، اندیشۀ بشری و جریان معرفت است و یکی از شکلهای شعور اجتماعی به شمار می رود که ناگزیر با روابط متعدد جامعه پیوندی ناگسستنی دارد.
هر نظام فلسفی ذاتاً و خواه ناخواه پاسخی به موضوع اصلی فلسفه، یعنی به رابطۀ اندیشه با وجود و رابطۀ شعور با ماده است...
کتابشناسی ملی :
3181904
شابک :
‭978-600-309-040-8‬‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
240
کنگره :
‫‭LB14/7‫‭/ح2ن8 1392
دیویی :
‫‭370/1

کتاب های مشابه نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت