امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,900
نظر شما چیست؟
تاریخ نشان می دهد که از اولین دوران زندگی بشر بر زمین، عمیق ترین پرسش ها و مسایل فلسفی مطرح بوده است. این که چه چیزی علت و سبب شد باران ببارد و علف رشد کند؟ برای انسان ها بعد از این که بدن های شان مرد، چه اتفاقی می افتد؟ آیا نیروهای خوب بر جهان مسلط اند یا نیروهای بد؟ و...
صفحات کتاب :
208
کنگره :
‫‭BBR7‫‭/ن9ف8 1393
دیویی :
‫‭189/107
کتابشناسی ملی :
3374605
شابک :
978-600-93620-6-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه فلسفه به زبان ساده