امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
کاش جنگل شهر بود
شاخه های هر درخت
همچو انسان بودند
پای کوی و کوچه هایش
بوته های نارون می کاشتم
شاخه های خشک را
با تبر پی می زدم
بوته های خفته را
یک تلنگر می زدم
صفحات کتاب :
80
کنگره :
PIR8362‭‬ ‭/ی75‫‭ل2 1393
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3363737
شابک :
978-600-93620-2-8‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه لاله دیدم، شعله بود