امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
35,000
نظر شما چیست؟
فلسفه تعلیم و تربیت، شامل مطالعات فلسفی تعلیم و تربیت و مسائل و اهداف، روش های تربیتی و مانند آن است. فلسفه تعلیم و تربیت در مراکز آموزشی، تدریس می شود. فلسفه تعلیم و تربیت علاوه بر بررسی نظریه های تربیتی، به تجزیه و تحلیل نظریه ها و استدلال ها و به انتقادهایی که به استدلال قبلی وارد شده می پردازد.
فلاسفه تعلیم و تربیت مسائل تعلیم و تربیت را از منظر فلسفی مطالعه می کند، و لازمۀ آن دانستن چیزهای زیادی در مورد شاخه های مختلف فلسفه است از قبیل نظریه های معرفت، ارزش ها، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه اجتماعی و مانند آن. .. .
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
209
کنگره :
‫‬‮‭LB14/7‫‬‮‭/ح2م7 1394
دیویی :
‫‬‮‭370/1
کتابشناسی ملی :
3711708
شابک :
978-600-309-132-0‮

کتاب های مشابه مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت