امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
11,050
نظر شما چیست؟
اقتباس ادبی در سینما خونی حیات بخش برای دنیای تصویر به شمار می آید و ادبیاتی غنی که ساختار درست روایت را در خود انعکاس داده است، می تواند به بهترین وجه، ماده خام مناسبی برای ارائه یک داستان سینمایی خوب باشد. ادبیات داستانی که شامل انواع داستان های کوتاه ، قصه های منظوم ، نمایشنامه و رمان ها می شود، عناصر لازم برای داستانی سینمایی را داراست؛ چرا که عناصری چون شخصیت، بحران، کشمکش، نقطه عطف، پایان بندی و شروع را دربردارد...
صفحات کتاب :
236
کنگره :
‫‬‭‭PN1995/3‫‬‭‭/م36و2 1390
دیویی :
‫‬‭‭791/437
کتابشناسی ملی :
2246679
شابک :
‭978-600-175-047-2
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1486-6

کتاب های مشابه واژه در قاب