کتاب نانوشته های دستور زبان فارسی 1: فعل مفرد و جمع pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
برخی قواعد دستور زبان فارسی برای رهایی فارسی نویسان از سردرگمی و کمک به یکسان شدن شیوه ی نگارش لازمند، اما یا در کتاب های دستور نیامده اند، و یا آمده اند ولی کامل نیستند. از همین رو، این مجموعه که برای پاسخ به نیاز پیش گفته نوشته شده، «نانوشته های دستور زبان فارسی» نام گرفته است. ..
صفحات کتاب :
142
کتابشناسی ملی :
3829996
شابک :
‫‬‭978-600-7269-05-3
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نانوشته های دستور زبان فارسی 1: فعل مفرد و جمع