نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب «از سبزوار تا سرزمین رویا»روایت خاطرات زندگی و بررسی آثار حمید سبزواری نوشته فاطمه ابراهیمی و فریبا فرشادمهر توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر،فاطمه ابراهیمی درباره این کتاب گفت: کتاب «از سبزوار تا سرزمین رویا» از مجموعه کتاب های خاطرات مفاخر ایران است که در دو بخش به روایت زندگی و همچنین نقد و بررسی آثار استاد حمید سبزواری؛شاعر معاصر پرداخته می شود.

وی ادامه داد: در بخش زندگی نامه روند زندگی ایشان از کودکی و نوجوانی ایشان در سبزوار و زندگی در خانواده و تاثیری که خانواده ایشان و همچنین پدربزرگ ایشان در شکل گیری افکار و زمینه های شاعری ایشان داشته اند و تا الان روایت شده است.

ابراهیمی ادامه داد:همچنین در بخش زندگی نامه به تحولات تاریخی ایران در آن دوران و از جمله آشنایی ایشان با آیت الله محمدتقی شریعتی و دکتر شریعتی و آیت الله سید محمود طالقانی و تاثیری که این افراد در نگاه دینی به شعر و مبارزات ایشان با رژیم ستم شاهی و امپریالیسم داشته اند، آمده است.

وی در خصوص بخش نقد و بررسی آثار سبزواری هم عنوان کرد: بخش مربوط به نقد و بررسی آثار شعری ایشان را فریبا فرشادمهر تدوین کرده و در آن به بررسی روند تاریخی شعر در ایران و همچنین به بررسی شعر نو و اشعار سبزواری با دیدی علمی پرداخته است.

ابراهیمی درباره منابع مورد استفاده گفت:بیش تر این خاطرات را در مصاحبه با خود استاد و خانواده ایشان مخصوصا همسر استاد و دوستان و همکاران ایشان نوشته ام.تنها در بخشهای کوتاهی از جمله بخش مربوط به دکتر شریعتی از کتاب استفاده کرده ام که در پاورقی آمده است.

وی روایت داستانی این کتاب را خیلی نزدیک به واقعیت دانست و افزود: سعی کرده ام روایت ها خیلی به واقعیت نزدیک باشد و برای همین چندین بار متن کتاب توسط خود استاد و خانواده و دوستان نزدیک ایشان مورد بازبینی قرار گرفته است.

ابراهیمی همچنین از ساخت یک فیلم مستند از روی این کتاب خبر داد و اظهار داشت:در حال حاضر شبکه 4 به سفارش گروه روایت فتح فیلمی را از خاطرات حمید سبزواری تهیه کرده که در بخشهای از این فیلم با بهره گیری از متن کتاب من به روایت تاریخچه زندگی استاد می پردازم.

ابراهیمی زمان صرف شده برای تحقیق و تدوین این کتاب را 2 سال عنوان کرد و افزود: ما تدوین این کار را از سال 86 شروع کردیم و حقیقتا کار نگارش کتاب «از سبزوار تا سرزمین رویا» خیلی زود نتیجه داد.
صفحات کتاب :
192
کنگره :
‫‬‮‭PIR8087/ب4ی7‫‬‮‭1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1880126
شابک :
978-964-506-868-2
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1924-3

کتاب های مشابه از سبزوار تا سرزمین رویا