امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,000
نظر شما چیست؟
آدم ها عمرشان را خرج می کنند و به جای آن تجربه می اندوزند. پس از جوانی، انسان به قله ای می رسد که چکیده عمر به شمار می آید. بزرگسالی برای همه پرهزینه است؛ اما برخی سرمایه ای ارزشمند به دست می آورند و برخی تمام سرمایه خود را از دست می دهند و به کهن سالی می رسند.

بازنشستگی برای برخی یعنی نشستن در انتظار مرگ و برای دیگری یعنی ابتدای بهره جستن از پختگی. اسلام برای مسیر تکامل انسان، نقشه راه دارد و کسانی که خویش را با معارف دینی اسلام، به طور هماهنگ تربیت کرده باشند در کهن سالی نیز شاد و موفق خواهند بود.

پیامبر اکرم (ص) در شصت و سه سالگی همانند جوانی پر نشاط، پر از امید و انرژی بود و برای همیشه بهترین الگوی جوانان و بزرگسالان بوده و خواهد بود.
دیویی :
‫‬‮‭305/26
کتابشناسی ملی :
3293150
شابک :
‭978-964-202-242-7‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
174
کنگره :
‫‬‮‭HQ1061‫‬‮‭/ر4ب2 1392

کتاب های مشابه بازنشستگان و بزرگسالان موفق