امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
چند سالیست اسیر دو سه سال و اَندم
اگر این عشق نباشد به یقین می گندم
***
گرچه دلبسته ی موی توام ای یار عزیز
ناز کم کن که من خسته به مویی بندم
***
شعر من در غل و زنجیر الفبای شماست
من به دستور زبان و لب تو پا بندم
***
دفتر شعر مرا دید که با یک خودکار
داشتم گور خودم را وسطش می کندم
***
بغض نشـْکست مونالیزا و با خنده ای گفت:
کارم از گریه گذشته است به خود می خندم
صفحات کتاب :
106
کنگره :
‫PIR8184‭/ش5‭‫‭س9 1386
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1302361
شابک :
‫‭978-964-477-395-2
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه سیبی که آدم را گاز زد