امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
از زیست انسان برروی کره خاکی ملیونها سال می گذرد و دورانها و اعصار پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است که همواره با تغییرات و تحولات اساسی همراه بوده است.این امر حاصل تلاش انسان برای بهبود شرایط زندگی می باشد. با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است این تلاشها حالت گروهی و جمعی داشته است. از جمله تلاشها می توان به مسأله حقوق انسانی و حفظ آن به صورتهای گوناگونی اشاره نمود که هنوز نیز بشر درجهت تحقق و حفظ و توسعه ی آن تمام همت و کوشش خود را به کار می بندد. حقوق بشر در واقع نیازی است که انسان برای زیستن لازم دارد. بدین جهت مجموعه ای از آن درسی ماده توسط نهاد سازمان ملل به عنوان یک سازمان غیردولتی بین المللی تحت عنوان اعلامیه ی جهانی حقوق بشرگرد آوری شد و به صورت منشور و میثاق مشترکی از سوی همه ی کشورها مورد پذیرش قرارگرفت.چرا که انسانها صرف نظر از تفاوتهایی که از نظر فردی واجتماعی وحتی فرهنگی وتاریخی که بایکدیگر دارند درمورد حقوق انسانی باهم وجه اشتراک دارند.
صفحات کتاب :
287
کتابشناسی ملی :
1152402
شابک :
‭964-477-201-6
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه سازمان های غیر دولتی و حقوق بشر