امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
«الهه غم» عنوان اثری است که به بررسی نقش زنان در نهضت جنگل می‌پردازد و با نگاهی عمیق‌تر می‌خواهد این نکته را متذکر شود که در اکثر اتقاقات مهم و جریان‌ساز تاریخ ردپایی از زنان بوده‌است. در این اثر یکی از دلایل عدم توفیق نهضت جنگل به رهبری میرزاکوچک خان جنگلی را عدم مشارکت و یا مشارکت بسیار کم‌رنگ زنان به واسطه دید و نگاه سنتی به آنان بوده است به طوریکه تلاش‌های همسر میرزا برای همراهی با او در مبارزاتش به انجام نرسید.
صفحات کتاب :
48
کنگره :
7‫PIR8143‭‬ ‭/‮الف‬7518‭‮الف‬7 1387‬
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1584762
شابک :
978-964-477-376-1
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه الهه غم