امتیاز
5 / 4.6
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب بسیار جامع است و تمام موضوعاتی را که برای ساختن یک تجارت بازاریابی شبکه ای لازم است، در بر دارد. ایده ها و اطلاعات این کتاب را به دقت بررسی کنید تا به موفقیت های بیشتری در بازاریابی شبکه ای برسید.
صفحات کتاب :
152
کنگره :
‫‭HF5415/126‫‬‭‫‭/ک86ر2 1389
دیویی :
‫‭658/872
کتابشناسی ملی :
2060801
شابک :
‫‭978-964-7650-75-5
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه رمز موفقیت در بازاریابی شبکه ای