امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
زندگی در چرخه ئروزگار خود معنایی دارد که از کسب تجربیات ارزشمند آدمی، در مسیر زمان عمرش حاصل می گردد.
تقریباً همه اتفاقات و تضادهایی که در زندگی انسان رخ می دهد، دلیل آن نگرش ضعیف به پیرامون صحنه زندگی است که آدمی آن را بسیار ساده می انگارد و عشق وجودش در معرکه زمان دچار طوفان مخمصه آمیزی می گردد.
انسان امروزی، شاید نسبت به هر پدیده ای در روند روزگارش تجربه ای را کسب نماید و در فراسوی معرفت خویش قرار دهد و ا ز آن به نفع خود سود جوید، اما بسیار اندک ممکن است بر این امر نایل آیند.
همین است که در اثر خود بی تجربگی، لذت واقعی عشق ورزیدن را در معرکه دوران وجودش از دست می دهد، یا کمرنگ می کند.
صفحات کتاب :
127
کنگره :
BF637‭‬ ‭/ر2‫‬‭ح463 1388
دیویی :
158/1
کتابشناسی ملی :
1689690
شابک :
978-964-235-021-6‬
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه خودت را تجربه کن