کتاب مسافر دریا pdf

برگرفته از سفر دریایی یونس پیامبر

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,500
نظر شما چیست؟
درون دهان نهنگ در دل دریا، جایی شبیه یک غار دریایی بزرگ و در انتهای صحنه، دو حفرة تاریک که به عمق شکم نهنگ راه دارد.
بخش عمده ای از صحنه، آبگیری است کم عمق با چند جانور دریایی، پنج ماهی ریز و درشت، کوچک و بزرگ، یک ستارة دریایی و یک هشت پا.
همه، به جز ماهی پیر، به بازی و رقص و پایکوبی مشغو ل اند.
لحظه ای بعد صداهای هولناکی از درون حفره ها به گوش می رسد. ماهی ها برای لحظه ای سکوت می کنند و به صداها گوش می سپارند.
صفحات کتاب :
40
دیویی :
‫‭8‮فا‬2‫‬‭ف314م 1388
کتابشناسی ملی :
1874694
شابک :
‫‬‭978-964-506-864-4
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2407-0

کتاب های مشابه مسافر دریا