کتاب ولگردی در کوچه های زبان pdf

یادداشت‎ هایی دربارة پدیده‎ های زبانی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اگر صدایش را در نیاورید، ماجرا اصلا همین است.
ما در گفتار چنان توانمند هستیم که بتوانیم جا به جا شیوه گفتارمان را عوض کنیم. یک لحظه مسافر تاکسی باشیم و یک لحظه مشتری بانک و یک لحظه پدر فرزند و لحظه ای دیگر فرزند پدر. اما در نوشتن چنین تخصصی نداریم. خیلی از کسانی که می نویسند، و دست کم خودشان گمان می کنند که نویسنده هستند، فقط یک جور نوشتن بلد هستند و اسم این جور خاص را گذاشته اند سبک. نویسنده خوب باید بتواند سبک ها و نثرها و قلم های مختلف را به کار بگیرد. اما اینان فقط یک شیوه می دانند و همه کار را با همان می کنند و گمان می کنند این هنر است و اسمش را گذاشته اند سبک و به خودشان می گویند صاحب سبک.
کنگره :
PIR8151‭‬‭‭ /ل9545‫‬‭‭‬‫‬‭و8 1392
دیویی :
8‮فا‬8/862
کتابشناسی ملی :
3129010‬
شابک :
978-600-175-548-4
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-1493-4
صفحات کتاب :
213

کتاب های مشابه ولگردی در کوچه های زبان