نظر شما چیست؟
کتاب قطار، از مجموعه نمایشنامه ماه 3 است. این نمایشنامه عربی است که توفیق الحکیم آن را نوشته و قاسم غریفی آن را ترجمه کرده است.
در صحنه اول نمایشنامه قطار در حال حرکت توصیف شده است و سپس آتشکار و راننده معرفی می‌شود. آتشکار کسی است که زغال سنگ را داخل کوره قطار می‌ریزد.
چرخ‌های قطار خیلی مستهلک است و گفت‌وگوهایی بین آتشکار و راننده قطار در این مورد صورت می‌گیرد. قطار نزدیک ایستگاه می‌شود. راننده می‌گوید چراغ سبز است و آتشکار می‌گوید قرمز. اگر چراغ قرمز باشد قطار نمی‌تواند حرکت کند و ایستگاه بسته است و اگر سبز باشد، می‌تواند حرکت کند.
بحث در مورد سبز یا قرمز بودن چراغ ایستگاه بالا می‌گیرد و در صحنه بعدموزیسین و مالی‌چی وارد صحنه می‌شوند. موزیسین چراغ را سبز و مالی چی قرمز می‌بیند (پس مسافران بعدی، به جایی می‌رسند که همه در مورد سبز یا قرمز بودن چراغ سکو رأی می‌دهند.) قطار نمی‌تواند بایستد چون قطار بعدی در راه است و نمی‌تواند حرکت کند، چون اگر چراغ قرمز باشد با سکو برخورد می‌کند.
بحث در مورد سبز یا قرمز بودن به نتیجه نمی‌رسد و ماجراهایی پیش می‌آید؛ یکی پیشنهاد می‌دهد قطار از ریل خارج شود، یکی پیشنهاد رقص می‌دهد و...
صفحات کتاب :
27
شابک دیجیتال :
978-600-03-1925-0

کتاب های مشابه قطار