امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,550
نظر شما چیست؟
عروس چشم کویری و زلف مهتابی
گرفته‌اند به روی تو مرزها قابی
***
سپیده روسری‌ات را نسیم شرق اگر
کمی‌ عقب بکشد مثل مهر می‌تابی
***
دوباره ماهی‌گیران به صید آمده‌اند
مباد تا بزنی لب به مرگ قلابی
صفحات کتاب :
102
کنگره :
PIR8203‭‬‭ /ر4374‫‬‮‭م4 1390
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
2577617
شابک :
‫‭978-600-175-270-4‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2409-4

کتاب های مشابه مرگ قلابی ماهی ها