کتاب هزار گوهر pdf

منتخبی از اشعار صایب تبریزی با بررسی اسلوب معادله در سبک هندی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
16,900
نظر شما چیست؟
پی بردن به راز زندگی، بزرگ ترین دغدغة آدمی از آغاز خلقت، تاکنون بوده و هست. هر چه جوامع بشری مدرن تر می شود امیدها و آرزوها هم بزرگ تر می گردد، انسان امروز، دیگر انسان دیروز نیست و فردا نیز...، فرق دارد. همه چیز دستخوش دگرگونی است، از این رو شاعر هم باید شیوه ای را در سخن برگزیند تا بتواند زبان گویای عصر خویش باشد.
از همین قبیله میرزا صایب تبریزی، که در این گفتار موضوع سخن ماست، شاعری است معاصر به عصر خویش، از سلسلة سخن سرایان سبک هندی یا اصفهانی که تازگی و طراوت سخنش از او شخصیتی منحصربه فرد ساخته است.
شابک :
978-600-175-157-8
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1458-3
صفحات کتاب :
372
کنگره :
PIR6376‭‬ ‭/آ19‫‭ 1390 ب
دیویی :
8‮فا‬1/4‬‬
کتابشناسی ملی :
2525619

کتاب های مشابه هزار گوهر