امتیاز
5 / 4.8
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در این کتاب سعی بر آن شده است تا ژستهای خاص و مهمی که می تواند تاثیر بسزایی در عکس گرفتن افراد داشته باشد، بصورت تصویری بیان شود. البته باید متذکر شد که در شرایط خاص مانند ژست های تبلیغاتی و غیره، هر عکس از نظر روانشناسی نیز باید مدنظر قرار گیرد تا برداشتی خلاف تصورات ما به بیننده القاء نشود.
در ضمن لازم است توضیح دهیم که برخی از ژستهای بیان شده در این کتاب، هم برای آقایان قابل استفاده هستند و هم برای خانمها و فقط به دلیل تکراری نشدن مطالب، از ذکر دوباره آنها خودداری شده است.
صفحات کتاب :
76
کنگره :
‫‬‮‭TR575‫‭/‮الف‬3ژ5 1392
دیویی :
‫‬‮‭778/92
کتابشناسی ملی :
2968571
شابک :
‭978-600-6065-40-3‬‬‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه ژست های عکاسی