امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
سفارش از علمای سیر و سلوک است که: وقتی که آفتاب طلوع کرد وقت خود را بین وظایف روزانه، تقسیم و برای تلاوت قرآن وقتی را معیّن کن زیرا قرآن کلام خدا و منبع نور و سبب نجات و مایه خیر و برکت است...
صفحات کتاب :
64
کنگره :
BP80/8‫‭/‮الف‬3ر2 1391
دیویی :
297/151
کتابشناسی ملی :
2769944
شابک :
978-600-90767-8-9‮‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه راهنمای تلاوت قرآن و نماز شب