امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
شیمی دان ها برای بیان هریک از عناصر، علامتی را به کار می برند که معمولا یک یا دو حرف اول از نام آن عنصر است...
صفحات کتاب :
86
کنگره :
‫‬‮‭‬‭QD42‫‬‮‭‭/‮الف‬37خ9 1386
دیویی :
‫‬‭540/76
کتابشناسی ملی :
1087399
شابک :
‫‬‭964-96661-2-5
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه خود آموز شیمی آسان