کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 16

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
کسی علاقه داشته باشد کار زشت مردم لو برود، علاقه اش هم عذاب دارد. نه انجامش عذاب دارد، علاقه اش عذاب دارد. من خوشم بیاید آبروی شما بریزد. علاقه اش هم عذاب دارد. تا آنجا که بنده با قرآن آشنا هستم، یادم نمی آید که هیچ گناهی علاقه اش گناه باشد. می گوید: اگر چاقو کشیدی، گناه است. اما من دوست دارم چاقو بکشم. دوست دارم دزدی کنم. دوستی گناه، گناه نیست. اما اگر کسی دوست داشته باشد آبروی مردم را بریزد، پرده دری کند، دوستی اش هم گناه است. گاهی می پرسند: آقا شما می گویید که اگر کسی غیبت کسی را کند، آبروی کسی را بریزد، همه ی عبادت هایش از بین می رود راست می گویید؟ بله حدیث داریم. می گوید: آخر این درست است؟ خدا عادل است؟ من 50 سال جان کندم، عبادت کردم، کلی حج و عمره و مشهد و افطاری و روز عاشورا خرج دادم و چقدر نماز خواندم، قرآن خواندم، همه ی اینها سر یک غیبت از بین می رود؟ مگر خدا عادل نیست، چرا به خاطر یک دقیقه غیبت هشتاد سال عمر مرا آتش می زند؟ جواب آن است که او هم هشتاد سال آبرو درست کرده بود. تو با یک دقیقه آبروی هشتاد ساله را بردی! آبرو هم چیزی نیست، آبرو زود به دست نمی آید. قرآن می گوید: غیبت مثل گوشت مرده است. چرا گفته مثل گوشت مرده؟ چون گوشت زنده را بکنی، جایش پر می شود. گوشت مرده را اگر بکنی جایش پر نمی شود. پول رفت جایش می آید. ساختمان خراب شد جایش می سازی. اما آبرو که رفت،جایش پر نمی شود.
بخشی از نامه سوزمندانه و در خور تأمل حجت الاسلام والمسلمین قرائتی:
آیا می دانید بعضی ها نمی توانند قرآن بخوانند؟
بعضی به غلط می خوانند.
بعضی که می توانند درست بخوانند نمی خوانند.
و بعضی که می خوانند تدبر نمی کنند.
و بعضی به آن عمل نمی کنند.
و بعضی قرآن را محور کار خود نمی دانند و در درسها و سخنرانی ها و نوشته به قرآن اولویت نمی دهند.
و بعضی قرآن را تنها برای مهریه عروس، بالای سر مسافر، سوگند یاد کردن، کتاب استخاره و امثال آن می خواهند!!!
نام و چهره ای که برای اکثر مردم ایران شناخته شده است" حجت اسلام والمسلمین قرائتی".روحانی که هوشمندانه از ابزار خنده برای نشر مفاهیم نورانی قرآن استفاده می کند. برنامه درسهائی از قرآن تلویزیون شاید تنها برنامه ای است که توانسته از اول انقلاب تا هم اکنون مخاطبان تلویزیون را به خود جذب کند. برنامه ای که در عمر 32 ساله خود همواره از نورانیت قرآن بهره گرفته است.


صفحات کتاب :
13

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 16