امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
ارتباطات بین المللی نه یک رشته است و نه به تمام معنی یک علم. از آنجایی که رفتار انسانی منعکس کننده گزینش های فردی است، ارتباطات بین المللی در مکان ها و زمان های مختلف بسیار متفاوت بوده و تابع تعاریف مفهومی متنوعی است. ارتباطات بین المللی یا آنچه را که امروزه بیش تر به آن نام خوانده می شود، ارتباطات جهانی، به عنوان یک زمینه تحقیقاتی و پژوهشی در حال شکل گیری و تکامل است. جنبه های انسانی ارتباطات بین المللی با ظهور سیستم های سیاسی نوین، بده بستان و همین طور رویارویی فرهنگ های مختلف با یکدیگر و بسط و توسعه شگرف سازمان های اجتماعی دچار تغییر می شود.
صفحات کتاب :
278
کنگره :
‫P96‭‬‭ /‮الف‬4‫‭‭م‌76 1392
دیویی :
302/2
کتابشناسی ملی :
2979089
شابک :
978-964-12-0514-2‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه ارتباطات جهانی در حال گذار