کتاب شانه های زخمی خاکریز pdf

خاطرات یک امددگر جانباز

امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,450
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب شانه های زخمی خاکریز

شانه های زخمی خاکریز کتابی است شامل یادداشت های یک امدادگر، نوشته صباح پیری می باشد. صباح پیری یک امدادگر جانباز است. پس از قطعنامه، شبیه آدم هایی شده بود که به تازگی بیکار شده اند و به همان اندازه دلخور. در همان روزها دفتر ادبیات و هنر مقاومت به «صباح» پیشنهاد کرد تا خاطرات هفت ساله جبهه اش را بگوید. او هم شروع کرد و با حوصله 32 نوار یک ساعتی را پر کرد. همه آن نوارها، جمله به جمله روی کاغذ نشستند و پس از آنکارد شدن، کتاب شانه های زخمی خاکریز را در ردیف کتاب های جنگ قرار دادند.

گزیده کتاب شانه های زخمی خاکریز

صبح یک روز یاداشتی کنار پنجره گذاشتم و رفتم، مجبور بودم یواشکی بروم تا کسی نفهمد، رضایت نامه را هم خودم توی کوچه امضاء کردم،  دیگر نمی شد بیشتر از این منتظر ماند؛ آنها رضایت نمی دادند.

مادر هنوز از بیمارستان نیامده بود و من از این فرصت صبحگاهی استفاده کردم. او شب ها می رفت بیمارستان و پیش برادر کوچکم می ماند که شکمش را جراحی کرده بودند. یک روز سکه ای در دهان گذاشته بود، سکه غلتیده و از گلو گذشته و وارد شکم شده بود. پدر نداشتم. دو سالی می شد که فوت کرده بود. مادر هم می گفت که سنم به این حرف ها نمی خورد و بهتر است بیشتر به درسم مشغول باشم. کلاس دوم نظری بودم. با 16 سال سن. خالد، برادر بزرگترم که نان آور خانه بود نیز رضایت نامه را امضاء نمی کرد. پس بهترین کار همین بود. صبح که مادر هنوز نیامده و دیگران هم خوابند،  بـروم.

متن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب شانه های زخمی خاکریز

بسم الله الرحمن الرحیم

«در این نوشته هرچه به آخر نزدیک تر می شویم، روح اخلاص و صفایی را که در آن موج می زند بیشتر حس می کنیم. من به حال خود حسرت می خورم و به این جوانان شجاع و با ایمان و فداکار غبطه می برم که در عمری کمتر از نیمه عمر ما، به مقاماتی رسیده اند که امثال من با خواندن شرح آن، احساس عروج معنوی می کنند... خدا کند درکشاکش زمانه، آن چه را در معراج جهاد و فداکاری به دست آورده اند بتوانند بخوبی حفظ کنند.. این نوشته هنرمندانه و دارای نثری استوار نیز هست که ارزشش را بیشتر می کند. ویژگی مهم این کتاب آن است که حال امدادگران را شرح می کند. 

بسیار لازم بوده و هست که جبهه‌گیان رسته های غیررزمی مانند: جهادگران، امدادگران، رانندگان، آشپزها و تدارکاتی ها که هر کدام عالم مخصوص به خود داشته اند، و بعضا فداکاریشان از رزمندگان خطوط مقدم کم خطرتر نبوده، بلکه حتی پرخطرتر هم بوده (مثل سنگرسازان و خاکریز زنان)، نیز شرح خود را بنویسند، یا بگویند و کسی بنویسد. باری از این جوان عزیز و از ناشرین باید تشکر کرد.»

صفحات کتاب :
90
کنگره :
‫‬‭DSR1629/پ9آ3 1369
دیویی :
955/0843092
کتابشناسی ملی :
‭م‌70-24
سال نشر :
1369
شابک دیجیتال :
978-600-03-2419-3

کتاب های مشابه شانه های زخمی خاکریز