نظر شما چیست؟
این کتاب فقط داستان نیست بلکه بر مبنای اتفاقی نوشته شده که در آوریل 2002 به وقوع پیوسته است...
صفحات کتاب :
106
کنگره :
‫PIR8143‭‬ ‭/‮الف‬87654‫‭ج9 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3117268
شابک :
978-600-175-545-3
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2420-9

کتاب های مشابه جنین