امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
شنیده ام تنهایی
شنیده ام کفش های غمگین می پوشی
و غذاهای کثیف می خوری
عزیزم
زنبورهای مرده را
از توی گیسوانم در بیاور
دست هایم را برایت
پست می کنم
زنجیرهایت را
باز کن
زندانی مرا
آزاد .
صفحات کتاب :
64
کنگره :
PIR8223 ‭/ی68‫‬‭گ8 1386
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1240008
شابک :
978-964-477-383-9
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه گل یا پوچ