امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
آمار بالای حوادث محیطی در کشور ما باعث ایجاد مشکلات و عوارض جسمی و روحی متعددی برای افراد درگیر و خانواده های آن ها می شود و همچنین باعث صرف هزینه های مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای فرد و جامعه می شود ولی اگر این افراد روش های پیشگیری از این مشکلات را بدانند همچنین آموزش مناسبی در چگونگی برخورد با این مشکلات دیده باشند مطمئناً این عوارض کمتر خواهد شد ولی از آنجایی که منبع مناسبی برای استفاده افراد عموم وجود ندارد در این کتاب سعی شده است علاوه بر روش های پیشگیری از مهم ترین حوادث محیطی (سوختگی ها، گزیدگی ها، شکستگی ها و خونریزی ها) برخورد اورژانسی و اقدامات مراقبتی مربوط به هر مبحث نیز به زبان کاملاً ساده و قابل فهم ذکر شود...
صفحات کتاب :
74
کتابشناسی ملی :
3818294
شابک :
978-600-6636-06-1
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه اورژانس های محیطی