کتاب ده درس پیرامون امربه معروف و نهی ازمنکر pdf رایگان

امتیاز
5 / 4.8
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
به سراغ کشف منکر نرویم، بعضی به سراغ کشف عیوب و گناهان دیگران می‏روند تا او را نهی از منکر کنند، در حالی که قرآن با کمال صراحت، تجسّس را تحریم کرده است.(113)
امام صادق علیه السلام می ‏فرماید:
لغزشهای مؤمنان را پیگیری نکنید که هر کس این‏گونه باشد، خداوند علاوه بر آخرت، در همین دنیا او را افتضاح خواهد کرد.(114)
113) سوره حجرات، آیه 12.
114) مستدرک، ج 7، ص 81.
صفحات کتاب :
112
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭‭BP226/4‬‭‮‬‫‬‭‬‭‭/ق4‮الف‬8018 1384‬
دیویی :
‫‬‭‭‬‭‬‭‬‭297/3775‬‮‬‬
کتابشناسی ملی :
‭م‌83-18565
شابک :
978-964-5652-45-4
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه ده درس پیرامون امربه معروف و نهی ازمنکر