امتیاز
5 / 2.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب در راستای همکاری های بین بخشی سازمان نهضت سوادآموزی با اداره تغذیه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، جهت استفاده در برنامه های آموزش مداوم بزرگسالان تدوین شده است و توسط مرکز بهداشت استان خراسان رضوی اداره بهبود تغذیه) تجدید چاپ گردیده است.
صفحات کتاب :
86
کنگره :
‫‬‭RA787‫‬‭‭/ر5 م5 1386‬
دیویی :
‫‬‭613/2
کتابشناسی ملی :
1304466
شابک :
978-964-477-403-4
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه مشارکت زنان در تغذیه خانواده