امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
راستی چطور می شه یه گناه به ظاهر کوچک این قدر آسیب زا باشه؟ چطور یک گناه و فقط یک گناه می تونه از آدمی شاد، انسانی افسرده و غمگین بسازه و از زنده یه مرده؟!! وآیا نباید به فکر بود و از چیزی که قراره قرار رو از دل ها بگیره و آشیانه ها رو از مهر خالی کنه و خرمن سعادت رو به آتش بکشه پیش گیری به عمل بیاد؟!
بله، گاهی گناه مثل یه جرقه ی کوچک که به یه انبار باروت اصابت کنه، چه شود؟!! تو خود حدیص مفصل بخوان از این مجمل!...
صفحات کتاب :
136

کتاب های مشابه پیشگیری از گناهان جنسی