امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 35,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزید، باید سرشار از هیجان باشید زیرا شما می‌دانید که روزتان با رویدادهای خوبی ادامه خواهد یافت. مقرر شده است که خندان و لبریز از لذت باشید. مقرر شده است که نسبت به خود احساس خوبی داشته باشید و خود را گرانبها بدانید. قطعاً چالشهایی در زندگی پیش روی شما خواهد بود اما اینگونه مقرر شده است که با همۀ آنها مواجه شوید زیرا آنها کمک می‌کنند تا رشد کنید و شما باید نحوۀ غلبه بر این چالشها و مشکلات را بشناسید. قرار است که همواره فاتح و پیروز و شادمان باشید و زندگی شگفت‌انگیزی داشته باشید!...
صفحات کتاب :
207
کنگره :
‫‭BF611‫‭/ب4ق4 1389س
دیویی :
‫‭155/25
کتابشناسی ملی :
2167361
شابک :
978-964-7650-78-6
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه قدرت