امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
وقتی به رابطۀ انسان با زمین و نحوۀ تعاملش با محیط زیست و دنیایی که داره توش زندگی می کنه نگاه می کنم می دونی یاد چی می افتم؟
صفحات کتاب :
206
کتابشناسی ملی :
3821390
شابک :
‫‬‭978-600-94770-9-8
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه مادرم زمین