امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
11,400
نظر شما چیست؟
این داستان ادامه تنهایی من است
دنیا همان ادامه تنهایی من است
انگار آمدی به نفس های تازه ام
شعرم همیشه نامه تنهایی من است
پیراهنت، هوای دلت، شال آبی ات
دریا، شناسنامه تنهایی من است.
صفحات کتاب :
80
کنگره :
PIR7981‭‬‭ /‮الف‬764‫‬‮‭ر2 1391
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
2798292
شابک :
978-600-175-395-4‬‬
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2436-0

کتاب های مشابه راه را برداشت