امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,400
نظر شما چیست؟
کتابی که پیش روی شماست، کتاب شناسی آثار استاد دکتر حسین محمدزاده ی صدیق – از شخصیّت های برجسته و تأثیرگذار در ادبیات معاصر آذربایجان – است که افتخار تهیّه و تألیف آن نصیب اینجانب شد.
قبل از ورود به مبحث اصلی کتاب، ابتدا توضیحاتی پیرامون این مجموعه و روش تدوین آن ارائه کرده، آن گاه مختصری از زندگانی دکتر صدیق را می آوریم.
کتاب شناسی حاضر، «کتاب شناسی توصیفی» است که در آن اطلاعات کتاب شناختی هر اثر، به همراه دورنما و چارچوبی از آن ارائه شده است.
کتاب شناسی حاضر، مجموعه ی آثار چاپ شده ی دکتر صدیق را تا پایان خردادماه 1388 هـ. شـ. شامل می شود.
صفحات کتاب :
240
کنگره :
Z8785‫‭/غ8ک2 1388
دیویی :
016/8943611
کتابشناسی ملی :
1782379
شابک :
978-600-5559-21-7
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه کتابشناسی آثار استاد دکتر ح. م. صدیق