کتاب واژه نامه لغات مشترک و مشابه در زبان انگلیسی و فارسی pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
هدف از نگارش این اثر کمک به زبـان آموزان و علاقمنـدان به زبـان انگلیسی جهت افـزایش میـزان لغات از ساده ترین راه ممکن است. به علت تلفظ مشابه بسیاری از لغات در زبان فارسی و انگلیسی ، تالیف این اثر کمکی شایان جهت به خاطر سپاری و به کار بردن واژگان می باشد بسیاری از اهل زبان با حجم عظیمی از واژه ها مواجه می شوند که با آنها آشنـایی داشته اما تا کنون از بکار بردن آنها در زبـان انگلیسی اطمینان نداشته اند پس از این با اطمینان و بدون شک آنها را در مکالمه انگلیسی بکار خواهند برد و...
صفحات کتاب :
107
کنگره :
PE1645‭‬ ‭/ف2‫‬‮‭پ37 1389
دیویی :
‫‭423/‮فا
کتابشناسی ملی :
2063831
شابک :
978-600-91101-7-9
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه واژه نامه لغات مشترک و مشابه در زبان انگلیسی و فارسی